Kurser

Arduino Introduktionskurs

3D-intro

Lödkursen

Kretskortskursen

MPPK

Kommande kurstillfällen

Tyvärr finns det inget inplanerat för tillfället.

Kommande kurstillfällen med LTU

Dessa kurser är för deltagare på specifika kurser på LTU
Tyvärr finns det inget inplanerat för tillfället.